História

GLOBUS, spol. s r.o.

Spoločnosť GLOBUS, spol.s r.o. bola založená v roku 1992. Vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 8.10.1992, právna forma spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia.

Predmet obchodnej činnosti:

Podľa výpisu z obchodného registra má spoločnosť nasledujúce činnosti podnikania:

Spoločnosť sa venuje nákupu zväčša potravinového tovaru a jeho následným predajom svojim zákazníkom. Vlastní veľké skladovacie priestory. Od roku 2001 rozširuje svoju činnosť aj o maloobchodné prevádzky, ktorých je v súčasnosti 19 prevádzok, zásobovaných hlavne z centrálneho skladu.

Správa potravinárskeho priemyslu II.polrok 2015.